50 rokov našich skúseností sme odliali do vašej spokojnosti

Zlievareň

História výroby hliníkových odliatkov, ktoré sa od roku 2005 predávajú pod značkou FINALCAST, sa začala písať 5. apríla 1967, kedy bol vyrobený prvý odliatok. V roku 2012 došlo k zmene závodu na samostatnú spoločnosť FINALCAST, s.r.o., ktorá pokračuje v dlhoročnej tradícii výroby odliatkov z hliníkových zliatin.

1967 - výroba prvého odliatku
2005 - zavedenie produktovej značky FINALCAST
2012 - vznik samostatnej spoločnosti FINALCAST, s.r.o.

Sme hrdí, že sme súčasťou dejín výroby hliníka na Slovensku

Na výrobu odliatkov z hliníkových zliatin používame technológiu odlievania do gravitačných kokíl (vrátane sklopného liatia) a odlievania pod nízkym tlakom.