50 rokov našich skúseností sme odliali do vašej spokojnosti

Mechanické opracovanie

Mechanické opracovanie je pracovný proces, pri ktorom sa na odliatku formujú požadované funkčné tvary, ktoré nie je možné dosiahnuť liatím a úberom materiálu. Cieľom opracovania je dať odliatku funkčnú presnosť, charakterizovanú výkresovou dokumentáciou opracovaných povrchov.

 

Túto finalizačnú operáciu zabezpečujeme interne v našej prevádzke v Rakovej

4 ks CNC sústruhy

8 ks CNC frézy

1 ks 3D Zeiss meranie

 

a v externej kooperácii s www.adakar.sk

4 ks CNC sústruhy

6 ks CNC frézy

1 ks 3D Wenzel meranie