Spoľahlivé a kvalitné odliatky z hliníkových zliatin
určené pre využitie v rôznych priemyselných odvetviach

Tepelné spracovanie

Zvýšené mechanické vlastnosti odliatkov zabezpečujeme procesom tepelného spracovania. Tepelné spracovanie je úprava vlastností materiálov za pôsobenia teploty. Teplota musí mať presne predpísanú a regulovanú hodnotu a časový priebeh. Účelom tepelného spracovania hliníkových zliatín je zvýšenie mechanických vlastností a zníženie vnútorného pnutia v odliatkoch. Menej častým dôvodom tepelného spracovania býva aj stabilizácia rozmerov odliatkov.

Postup tepelného spracovania:

 1. Žíhanie
 2. Kalenie
 3. Vytvrdzovanie

Okrem tepelného spracovania vlastných odliatkov ponúkame túto operáciu aj pre externé spoločnosti ako samostatnú službu. Proces tepelného spracovania je certifikovaný podľa ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 a ISO 14001:2004.

Technologické možnosti

LINKA EBNER

 • možnosť tepelného spracovania odliatkov kontinuálne aj diskontuálne

Vysokoteplotná pec

 • max. teplota 550ºC ± 5 ºC
 • kapacita 12 košov (1242x1023x800mm) v jednej dávke
 • zakalenie do vody do 20s, teplota regulovateľná 20-90ºC ± 5ºC

Nízkoteplotná pec

 • max. teplota 250º ± 5ºC
 • kapacita 21 košov v jednej dávke
 • max. hmotnosť odliatkov v jednom koši 450 kg
 

LINKA REALISTIC-MIWY

 • tri samostatné pracoviská komorových pecí vybudované v rokoch 2003-2005
 • jedno pracovisko pozostáva zo samostatnej vysokoteplotnej pece, kaliacej vane a nízkoteplotnej pece
 • spoločný riadiaci systém, manipulátor a vizualizácia
 • kapacita jednej dávky cca.1600 kg odliatkov rovnomerne rozložených v dvoch košoch (1270x1214x1048mm)
 • max. teplota vo vysokoteplotnej peci 535ºC ± 3ºC
 • zakalenie do vody do 18 sekúnd, teplota regulovateľná 20-90ºC ± 5ºC
 • max. teplota v nízkoteplotnej peci 350ºC ± 5ºC
 • chladnutie voľne na vzduchu
 • výstup vo forme protokolu priebehu TS
 • výsledky merania tvrdosti (BRINNELLOVA skúška tvrdosti)