Kvalita vašich produktov začína v našich odliatkoch

Management kvality

Spoločnosť FINALCAST, s.r.o., má od svojho vzniku certifikovaný Systém manažérstva kvality, podľa normy ISO 9001, Systém environmentálneho manažérstva kvality STN EN ISO 14001 a Systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001.

Systém integrovaného manažérstva podľa noriem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001

Politika kvality

  1. Zodpovednosť za splnenie požiadaviek a trvalé zlepšovanie efektívnosti systému manažérstva kvality má vrcholový manažment.
  2. Poslanie našej spoločnosti je zvyšovanie jej prosperity prostredníctvom inovovaných produktov vysokej kvality, ktoré splnia požiadavky, potreby a prekročia očakávania zákazníkov.
  3. Vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie našich zamestnancov je základom na stabilizáciu a trvalé zlepšovanie kvality.
  4. Zabezpečenie kvality našich produktov realizujeme pri splnení legislatívnych požiadaviek a spoločnosť sa správa priateľsky (zodpovedne) k životnému a pracovnému prostrediu.
  5. Súčasťou našej dlhodobej stratégie, je dosahovanie dobrých hospodárskych výsledkov, a tým aj dosiahnutie spokojnosti zákazníkov, zamestnancov, majiteľov i štátu.
  6. Neustálym zvyšovaním kvality dodávaných produktov za konkurencieschopné ceny dosiahneme dôveru zákazníkov a stabilnú pozíciu na trhu.
   

Certifikáty