50 rokov našich skúseností sme odliali do vašej spokojnosti

Používané zliatiny

K štandardne používaným zliatinám pre výrobu odliatkov patria:

  • AlSi12
  • AlSi10Mg (AlSi10Mg wa)
  • AlSi7Mg0,3 (AlSi7Mg wa)
  • AlSi9Mg (AlSi9Mg wa)
  • AlSi9Cu3
 EN AC - 44200EN AC - 43000EN AC - 42100EN AC - 43300EN AC - 46000
 AlSi12AlSi10MgAlSi7Mg0,3AlSi9MgAlSi9Cu3
  AlSi10Mg waAlSi7Mg0,3 waAlSi9Mg wa 
Si 10,5 - 13,5 9,0 - 11,0 6,5 - 7,5 9,0 - 10,0 8,0 - 11,0
Mn 0,35 0,45 0,10 0,10 0,55
Cu 0,05 0,05 0,05 0,05 2,0 - 4,0
Fe 0,55 0,55 0,19 0,19 0,6 - 1,1
Mg 0,35 0,2 - 0,45 0,25 - 0,45 0,25 - 0,45 0,05 - 0,55
Ti 0,15 0,15 0,25 0,15 0,25
Zn 0,1 0,1 0,07 0,07 1,2
Pb - 0,05 - - 0,35
Sn - 0,05 - - 0,15
Ni - 0,05 - - 0,55

Ak nie je uvedený rozsah, medzné hodnoty sú dané ako maximum.

V zmysle požiadaviek zákazníka, je možné zabezpečiť výrobu odliatkov:

  • z rôznych hliníkových zliatin na báze AlSi
  • zo zliatin na báze AlCu (RR 350)
  • AlMg (Hy418H)