Kvalita vašich produktov začína v našich odliatkoch

Omieľanie

Omieľanie je hromadná predúprava povrchu, pri ktorej dochádza k treniu odliatku s omieľacími telieskami vibračným pohybom v omieľacom žľabe. Do žľabu sa pridáva kvapalina s odmasťovacím účinkom. Materiál, veľkosť a tvar teliesok je prispôsobený odliatku a požiadavkám na konečnú kvalitu povrchu. Výsledkom je zrovnomernenie kvality povrchových plôch. Omieľaním dochádza k zníženiu drsnosti povrchu Rp do 50 % z pôvodnej hodnoty.