Spoľahlivé a kvalitné odliatky z hliníkových zliatin
určené pre využitie v rôznych priemyselných odvetviach

Obchodné údaje

Obchodné meno:

FINALCAST, s.r.o.

Sídlo:

Priemyselná 12
965 63 Žiar nad Hronom
Slovenská Republika

IČO: 44037465 

DIČ: 2022565556
IČ DPH: SK2022565556 
DUNS: 495276071

IBAN: SK4109000000005035207282
SWIFT: GIBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sro, vložka č. 14492/S.