Spoľahlivé a kvalitné odliatky z hliníkových zliatin
určené pre využitie v rôznych priemyselných odvetviach

Impregnácia

Cieľom impregnačného procesu je zabezpečiť tlakotesnosť netesných odliatkov. Impregnačná živica prenikne v dôsledku podtlaku do otvorených pórov odliatku, následným pôsobením tepla vytvrdne a utesní ich.

Túto finalizačnú operáciu zabezpečujeme v externej kooperácii s www.henkel.sk.