Sme hrdí, že sme súčasťou dejín výroby hliníka na Slovensku

Trieskanie médiom CrNi

Trieskaním sa rozumie úprava povrchu pred jeho finálnou úpravou. Trieskanie mechanicky odstraňuje z povrchov rôznych materiálov drobné prebytky materiálu, korózne produkty a iné nečistoty, čím zároveň vytvorí vhodný povrch pre ukotvenie náterových hmôt. Trieskanie má rozhodujúci vplyv na priľnavosť ochrannej vrstvy a tým aj nepriamo na jej životnosť.

Trieskanie vplýva na kvalitu povrchu nasledovne:

  • mechanické odstránenie vrchnej vrstvy materiálu, ktorá je znečistená, napadnutá koróziou
  • zdrsnenie povrchu – vytvorí sa tzv. kotviaci profil, ktorý zabraňuje olupovaniu povrchových úprav ako lakovanie