Sme hrdí, že sme súčasťou dejín výroby hliníka na Slovensku

Informácia o stave životného prostredia

Priemyselná výroba našej spoločnosti predstavuje záťaž pre oblasť a životné prostredie. Našim cieľom je zredukovanie tohto vplyvu na minimálnu možnú mieru. Sériou ekologických opatrení a investícií sme dosiahli klesajúci trend tohto znečitenia, v čom budeme pokračovať aj v budúcnosti.

Vývoj množstva emisií od roku 2013 (.pdf, 123 kB)