Kvalita vašich produktov začína v našich odliatkoch

Kontrola kvality

Pre riadenie kvality v oblasti výroby odliatkov z hliníkových zliatin technológiou nízkotlakového a gravitačného odlievania je zavedený systém manažmentu kvality ISO 9001:2008.

Kontrolu zhody výrobku s požiadavkami zákazníkov zabezpečujeme nasledovne:

Typ skúšky Zariadenie
Kontrola chemického zloženia zliatiny  Spektrometer Q6 Columbus
Kontrola indexu naplynenia zliatiny  Dicht index 3VT-LC
Kontrola mechanických parametrov meraním tvrdosti  Tvrdomer Brinell BRFest 29-A   
Kontrola parametrov meraním pevnosti, ťažnosti a medze klzu  subdodávateľsky
RTG kontrola vnútornej kvality odliatkov  RTG-Philips
Meranie rozmerov 3D zariadením  Mitutoyo -3D CNC   
Kontrola tesnosti tlakovaním až do 1,6 MPa  Tlakovacie zariadenie do 6 barov 
  Tlakovacie zariadenie do 25 barov       
Kontrola výskytu trhlín prostredníctvom penetračných skúšok  Penetračná linka ZA 915
Nedeštruktívna kontrola hrúbky stien ultrazvukom Hrúbkomer DMSEE