Očakávania zákazníkov sú motorom, ktorý nás poháňa dopredu

Sklopné liatie - hliníkové odliatky

Pri odlievaní pomocou metódy sklopného liatia je odlievací stroj naklonený do polohy, kde spoločná priamka formy (kokily) a stroja je horizontálna.

Tento náklon stroja sa vykonáva kontrolovanou rýchlosťou, takže kov vstúpi do odlievacej dutiny riadenou rýchlosťou a s minimálnym nasatím vzduchu, čo sa odrazí vo vnútornej čistote odliatku.

Výhody

  • rovnomerná štruktúra odliatku
  • opakovateľnosť procesu
  • lepšie využitie kovu
  • stabilnejšie liacie parametre
  • nízke náklady na formy (kokily) v porovnaní s formami pre tlakové liatie
  • možná vysoká úroveň automatizácie