“Sme hrdí, že sme súčasťou dejín výroby hliníka na Slovensku”

Ocenenie VÝZNAMNÝ EXPORTÉR SR

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s.
týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia
slovenských exportujúcich podnikov v segmente MSP.


FINALCAST, s.r.o.
bol za rok 2015 vyhodnotený ako
VÝZNAMNÝ EXPORTÉR
S L O V E N S K E J  R E P U B L I K Y


Do hodnotenia zameraného na slovenské exportujúce podniky v segmente MSP vstúpilo len 6 254 podnikov z 678 551 subjektov pôsobiacich na slovenskom trhu. Hodnotené podniky sú jedným zo stabilizačných pilierov hospodárstva SR, pozitívne ovplyvňujúce saldo zahraničného obchodu.

Podiel podnikov spĺňajúcich kritériá hodnotenia predstavuje len 0,92%.